Přehled všech dotazů

V případě, že dotaz nenaleznete mezi již zodpovězenými dotazy, zašlete jej na adresu dotazy@agentura-cas.cz


Česká agentura pro standardizaci, s.p.o. byla zřízena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), mj. za účelem zajištění tvorby, vydávání a distribuci českých technických norem a vedení databáze českých technických norem a jiných technických dokumentů. Agentura je adresátem četných dotazů, které se týkají výkladu aplikace technických norem na konkrétní podmínky, které však Agentura není oprávněna podávat.

Agentura proto k dotazům svých zákazníků alespoň zprostředkovává expertní stanoviska, která jsou výlučně odbornými názory jejich zpracovatelů. Agentura obsah stanovisek  neposuzuje, neověřuje ani jinak nekontroluje. Zveřejněná stanoviska proto nejsou stanovisky Agentury a nevyjadřují názory Agentury. Jejich zveřejněním Agentura nepřebírá žádné záruky a jakoukoliv odpovědnost za jejich obsah. Zveřejněná stanoviska nejsou obecně závaznými stanovisky, nelze proto vyloučit, že názor orgánu či instituce autoritativně rozhodující o otázkách, jejichž řešení je předmětem stanoviska, může být odlišný od názorů uvedených ve stanovisku.


{{dotaz.oblastiOdkaz}}
Přijato: {{dotaz.datumVlozeni | formatDate}}
{{dotaz.stavVerejnyPopis}}